Daňové a účetní poradenství

      Zpracování daňových přiznání, daňové konzultace

      Zastupování před správcem daně

      Daňový audit

      Poradenství s přechodem z daňové evidence na účetnictví

      Zpracování stanovisek k daňovým problémům

      Poradenství v majetkových a kapitálových akvizicích

      Poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování ve vztahu k ČR

      Metodická pomoc při zpracování účetních směrnic


      Ke zpracování daňových přiznání používáme SW TAX EDIT